Betekenis van de kwalificaties op de showcertificaten

Kwalificaties:

Goed Goed, geen tentoonstellingsdier en niet geschikt voor de fok.

Z.G. Zeer goed, geen tentoonstellingsdier en slechts geschikt voor de fok met een zorgvuldig

geselecteerde partner.

Uitmuntend Uitmuntend geschikt als tentoonstellingsdier en voor de fok.

In alle klassen is “Uitmuntend” de hoogste kwalificatie die kan worden behaald. Indien er meer katten in één klasse “Uitmuntend” hebben behaald kan aan de besten van deze dieren de kwalificatie U1, U2, U3 enz. worden toegekend. Aan de kat met U1 kan daarboven nog een certificaat worden verleend.

Geen certificaat wordt verleend aan niet erkende rassen en variëteiten en aan dieren jonger dan 10 maanden.

Certificaten:

C.A.C. Certificat d’Aptitude au Chanpionnat (Kampioen)

Dit kan worden behaald door katten in de open klasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.C.’s in dezelfde variëteit heeft behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Kampioen (CH.)

C.A.P. Certificat d’Aptitude au Prémior (Premior)

Dit kan worden behaald door katten in de castratenklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.P.’s in dezelfde variëteit heeft behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Premior (PR.)

C.A.C.I.B. Certificat d’Aptitude au Chanpionnat International de Beauté (Internationaal Kampioen)

Dit kan worden behaald door katten in de kampioensklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.C.I.B.’s in ten minste twee verschillende landen behaald bij minstens twee verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Internationaal Kampioen (INT.CH.)

C.A.P.I.B. Certificat d’Aptitude au Prémior International de Beauté (Internationaal Premior)

Dit kan worden behaald door katten in de premiorenklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.P.I.B.’s in ten minste twee verschillende landen behaald bij minstens twee verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Internationaal Premior (INT.PR.)

C.A.G.C.I. Certificat d’Aptitude au Grand Chanpionnat International (Groot Internationaal Kampioen)

Dit kan worden behaald door katten in de internationale kampioensklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.G.C.I.’s in ten minste twee verschillende landen behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Groot Internationaal Kampioen (GR.INT.CH.)

C.A.G.P.I. Certificat d’Aptitude au Grand Premior International (Groot Internationaal Premior)

Dit kan worden behaald door katten in de internationale premiorenklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.G.P.I.’s in ten minste twee verschillende landen behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Groot Internationaal Premior (GR.INT.PR)

C.A.C.E. Certificat d’Aptitude au Chanpionnat d’Europe (Europees Kampioen)

Dit kan worden behaald door katten in de europaklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.C.E.’s in ten minste drie verschillende landen behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Europees Kampioen (EU.CH.)

C.A.P.E. Certificat d’Aptitude au Chanpionnat Premior d’Europe (Europees Premior)

Dit kan worden behaald door katten in de europees premiorenklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.P.E.’s in ten minste drie verschillende landen behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Europees Premior (EU.PR.)

C.A.G.C.E. Certificat d’Aptitude au Grand Chanpionnat d’Europe (Groot Europees Kampioen)

Dit kan worden behaald door katten in de groot europeesklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die vier C.A.G.C.E.’s in ten minste vier verschillende landen behaald bij vierverschillende keurmeesters, op 4 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Groot Europees Kampioen (GR.EU.CH.)

C.A.G.P.E. Certificat d’Aptitude au Grand Premior d’Europe (Groot Europees Premior)

Dit kan worden behaald door katten in de groot europees premiorenklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die vier C.A.G.C.E.’s in ten minste vier verschillende landen behaald bij vier verschillende keurmeesters, op 4 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Groot Europees Premior (GR.EU.PR.)© Cattery Criddle - E-mail: info@cattery-criddle.com