Het Nebelungen-verhaal begint in 1981, toen een verlaten, zwarte huispoes werd geadopteerd door John Hruza en zijn gezin in Denver, Colorado.
Hij noemde de poes Terri en voordat ze gecastreerd werd schonk ze het leven aan twee zwarte poesjes. De vader van de kittens schijnt te hebben geleken op een zwarte Angora.
Cora Cobb's zoon Karl kreeg Elsa, één van de zwarte poesjes.
Elsa kreeg op 24 augustus 1984 een nest kittens van een kater met alle eigenschappen van een Blauwe Rus. In dit nest zaten zes kittens waarvan één met halflanghaar; hij werd Siegfried genoemd, naar de held uit het Nibelungen-epos van Wagner.
Siegfried zou de stamvader van de Nebelung worden.

Vijf maanden later wierp Elsa haar tweede nest van dezelfde kater met ditmaal zeven kittens. Nu zaten er twee halflangharige kittens in, de ene zwart en de andere blauw van kleur. Het blauwe poesje werd, in stijl blijvend, Brunhilde genoemd. Brunhildes vacht was zijdezacht en ze was lichter dan haar broertje Siegfried. Elsa werd na dit nest gecastreerd.
Cora Cobb was echter zo onder de indruk van Siegfried en Brunhilde dat zij vond dat dit goed het begin van een nieuw ras zou kunnen zijn. Begin september 1985 verhuisde mevrouw Cobb, met de katten, van Denver naar El Paso. Brunhilde kreeg daar haar eerste nest op 28-5-1986. De drie kittens waren het evenbeeld van hun ouders.

Cora Cobb nam contact op met de The International Cat Association (TICA), een grote kattenvereniging in de Verenigde Staten, om toestemming te vragen voor het tot stand brengen van een nieuw ras, dat zij de Nebelung zou gaan noemen.
Zij vond dat deze naam goed zou passen bij het uiterlijk van de katten; "....nevelkleurige vacht die het lichaam omgeeft als een stralenkrans..."
Mevrouw Cobb wist amper iets af van de catfancy en genetica, en kwam in contact met dr. Solveig Pflüger, de voorzitter van de genetische commissie van TICA. Deze laatste was haar erg behulpzaam en samen schreven ze de fokstandaard die in september 1987 werd aanvaard door TICA. Als leidraad werd de standaard van de Blauwe Rus gebruikt, en zodoende werd de Nebelung-standaard die van een langharige versie van de Blauwe Rus. Tevens werd bepaald dat de Rus als outcross voor het nieuwe ras zou mogen worden gebruikt.

Mevrouw Cobb startte met het opzetten van de Nebelung onder haar cattery-prefix Nebelheim. Later werd de rasstandaard aangepast omdat het bestuur van de TICA het niet wilde dat de Nebelung een kopie zou worden van de Blauwe Rus met alleen het verschil van haarlengte.
Er werden twee punten toegevoegd: de Nebelung moest net iets groter zijn dan de Rus en de oogkleur werd minder kritisch beoordeeld.
In 1997 werd voor het eerst de kampioenstatus verleend en werd de Nebelung door de TICA erkend, na 10 jaar te zijn geshowd in de "new breed and color class (NBC)".
Nebelungen worden nu (anno 2007) door verschillende kattenverenigingen erkend: TICA, World Cat Federation (WCF), Traditional Cat Association (TCA) en door de onafhankelijke kattenverenigingen, waaronder het FNK.

Heel sporadisch worden er halflangharige kittens geboren uit Blauwe Russen, ook hier zijn dus dieren drager van het langhaargen (recessief gen). Winter Day Georgin of Nebelheim was zo'n langharige kat die werd geboren uit twee Russen.

In de Verenigde Staten gelden er andere regels dan in Europa.
De Nebelung is in de verenigde staten een opzichzelf staand ras, dus geen variant van de Blauwe Rus. Blauwe Russen mogen alleen worden ingekruist om de Nebelung lijn te doen verbeteren /verbreden.
De verparing tussen een Nebelung en Blauwe Rus geeft Nebelungen met korthaar die niet aan de rasstandaard voldoen. Doet men dezelfde kruising in Europa dan heten de kittens
Rus variant.

Deze term, RUS var volgens de EMS code, geeft alleen aan dat het kitten drager is van het langhaargen en heeft niets te maken met het feit dat deze kittens variant zijn van de Blauwe Rus zoals dit wel het geval is met Witte en Zwarte Russen.
Hoe deze kittens ook worden genoemd, ze mogen enkel en alleen worden gekruist met Nebelungen en niet met Blauwe Russen. Dit geldt voor alle verenigingen waarbij de Nebelung erkend wordt.


In de tabel staat weergegeven wat de verschillende kruisingen tussen Nebelungen, Blauwe Russen en Rus varianten ofwel Russen die drager zijn van het langhaargen, gemiddeld opleveren.

Haarlengte Kittens

Kater

Poes

Nebelung

(NEB a)

Kortharige Nebelung

ofwel

Blauwe Rus variant

(RUS a var)

Blauwe Rus

RUS a)

Nebelung

(NEB a)

100% NEB a

50% NEB a

50% RUS a var

100% RUS a var

Kortharige Nebelung

ofwel

Blauwe Rus variant

(RUS a var)

 

50% NEB a

50% RUS a var

 

25% NEB A

75% RUS a var**

50% RUS a*

50% RUS a var*

 

100% RUS a var

50% RUS a*

50% RUS a var*

 

100% RUS a


* Het is niet te zien welke kitten het langhaargen draagt. Deze combinatie zal dan ook waarschijnlijk niet worden uitgevoerd. De Blauwe rus fokker is hier zeker niet in geinteresseerd en de nebelung fokker ook niet.

** Slechts 50% is RUS a var, en de andere 25% draagt niet het recessieve langhaar gen en is dus eigenlijk een RUS a kat maar omdat je geen onderscheid kan maken welk kitten wel/geen drager is worden alle kittens met korthaar betiteld als zijnde RUS a var.

Siegfriend en Brunhilde waren foundation Nebelungen en Winterday Georgin of Nebelheim is ook een foundation Nebelung, geboren uit twee Russen, al is dit niet terugvinden op de stamboom.
Arneri Mitrofan of Nebelheim werd net zoals Georgin geimporteerd uit Rusland, hier zijn de Russisch Blauwe ouders van de kat wel vermeld en wordt Mitrofan als Nebelung ingezet door Cora Cobb in de Verenigde Staten; onder de vlag van TICA is het dus niet uitgesloten dat langharige Russen direct worden ingezet voor de Nebelungenfok, zoals ook in Europa gebeurt. In Europa wordt een halflangharig kitten geboren uit twee Russen daarom meteen Nebelung genoemd.

Ook worden er in de Verenigde staten kittens/katten ingezet waarvan de achtergrond niet bekend is. Zo'n kat wordt dan op shows in de determinatie klasse uitgebracht. Dit houdt in dat zo'n kat gekeurd wordt aan de hand van de rasstandaard van de Nebelung. Wanneer de kat drie keer de titel uitmuntend bij drie verschillende keurmeesters heeft behaald, zal de kat worden bijgeschreven in het stamboekregister en kan vanaf dat moment voor de Nebelungfok worden ingezet.

Nebelungen zijn nog betrekkelijk zeldzaam; er zijn fokkers in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Polen, Rusland en de Verenigde Staten.

 

 

 

 

 

© Cattery Criddle - E-mail: info@cattery-criddle.com